Nowa formuła suplementów Hairboom już wkrótce!

REGULAMIN  sklepu HairBoom

DEFINICJE

-Sprzedawca – operator sklepu internetowego www.HAIRBOOM.pl (ul. 3 maja 26 37-100 Łańcut), NIP: 8151779244, REGON: 385987605

– Producent – SZIVÁRVÁNY AQUA – PRÁGAI TRADE KFT z zarejestrowaną działalnością 5800 Mezőkovácsháza Alkotmány utca 40-2. (Hungary), EU tax number: HU14993268 represented by Mr. Péter Kovács

– Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która nawiązała stosunki handlowe ze Sprzedawcą

-Towar – produkty w ofercie sklepu internetowego www.hairboom.pl, znajdujące się w magazynie

-Zamówienie – zamówiony towar dokonany na podstawie wyboru na stronie

 1. ZAMÓWIENIE I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie opiera się na jego potwierdzeniu w trakcie zamawiania towaru w sklepie internetowym. Wysyłając zamówienie do sprzedawcy, kupujący potwierdza, że zgadza się z regulaminem sklepu internetowego i przetwarzaniem danych osobowych. Regulamin jest integralną częścią realizowanego zamówienia, tj. Umowy kupna.

       ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

Kupujący ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny w dowolnym momencie przed jego potwierdzeniem. Po potwierdzeniu zamówienia, oznaczonego jako wiążące tylko wtedy, gdy sprzedawca nie spełnia uzgodnionych warunków dostawy.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie, jeśli nie jest możliwe potwierdzenie zamówienia (np. Nieprawidłowy numer telefonu, niedostępny, nie odpowiada na e-maile itp.) albo w przypadku, gdy towar nie jest już w produkcji, czyli jest niedostępny, lub doszło do zmiany ceny. W takim przypadku sprzedawca skontaktuje się z kupującym w celu uzyskania dalszej umowy. W przypadku, gdy kupujący zapłacił już za towar lub jego część i z powyższej sytuacji nie jest już zainteresowany zakupem towarów, zapłacona kwota zostanie zwrócona na jego konto bankowe lub w gotowości na jego adres w ciągu 15 dni kalendarzowych.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

Zgodnie z sekcją § 12 ustawy o ochronie danych konsumenta i przesyłce wysyłkowej (ustawa nr 108/2000 Dz.U.) klient ma prawo odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru lub świadczenia usługi, konieczne jest, aby Twoje powiadomienie o odstąpieniu wraz z produktem zostało dostarczone sprzedawcy w danym okresie. Termin rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę to 14 dni roboczych.

PROCEDURA

Ważne: W przypadku zwrotu towaru ważne jest, aby został on zwrócony nieużywany i nieuszkodzony w oryginalnym opakowaniu, musi być kompletny z dowodem zakupu. Proszę wysłać towar listem poleconym i ubezpieczonym, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty paczek podczas transportu na nasz adres. Paczka musi być już z góry opłacona. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, nie będziemy w stanie zaakceptować anulowania zamówienia, a zawartość paczki zostanie zwrócona na koszt nadawcy.

Formularz zwrotu

    3 GWARANCJA:

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

– nieprzyjęcie zamówienia w sklepie internetowym z powodu niezamierzonej awarii połączenia internetowego lub innych problemów technicznych
– opóźniona dostawa zamówionego towaru z powodu poczty
–  z powodu jakichkolwiek ograniczeń, np. cofnięcie praw do dystrybucji; inne nieprzewidziane przeszkody

 1. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY

Dostawy przedmiotu (zamówionego towaru) będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od wiążącego potwierdzenia zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktów i możliwości operacyjnych sprzedawcy, w wyjątkowych przypadkach czas dostawy może być dłuższy po uzgodnieniu z kupującym.

Miejsce odbioru określa się na podstawie zamówienia kupującego. Dostarczenie przedmiotu świadczenia w określone miejsce uważa się za spełnienie dostawy. Przesyłka zawsze zawiera dokument podatkowy.

Towary są dostarczane na terenie całej Polski za pośrednictwem kurierskiej.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z usług w tym sklepie internetowym, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji o tobie i twoich zakupach na warunkach określonych powyżej. Operator sklepu internetowego zobowiązuje się nie przekazywać danych osobom trzecim ani wykorzystywać ich w celach komercyjnych bez zgody właścicieli tych danych. Podane dane osobowe służą wyłącznie do realizacji transakcji między kupującym a sprzedającym.

Operator zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Kupującego z bazy klientów, nawet bez podania przyczyny.

 1. WARUNKI ZAKUPU

Towar można wybrać, przeglądając katalog w naszym sklepie internetowym

Zamawiając online, podaj następujące informacje: imię i nazwisko, adres. W razie potrzeby podaj swój numer telefonu i adres e-mail.

Kupujący otrzymuje dokument podatkowy z kwantyfikacją ceny zakupu po dostarczeniu towaru na adres e-mail.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Data płatności jest datą zaksięgowania płatności kupującego na koncie sprzedawcy.

    CENA ZA TOWARY: 

 1. Dane płatności są datą zaksięgowania.
  2. Wszystkie rabaty są obliczane na podstawie ceny podanej na stronie www.haiboom.pl.
  3. Cena dostawy towaru jest doliczana do ceny towaru.
  4. Ceny podane w naszym sklepie internetowym obowiązują w momencie zamawiania towaru. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku i zmian cen, w przypadku zmiany kursu walutowego, w przypadku znacznego wzrostu inflacji lub w przypadku znaczącej zmiany warunków dostawy od producentów i innych dostawców towarów.
  5. Dowodem sprzedaży jest paragon, który służy również jako list dostawy i gwarancji. Kupujący ma możliwość otrzymania faktury, uwzględniając tę informację w uwagach do zamówienia.
 2. PROCEDURA REKLAMACJI

  1. Wyślij wiadomość e-mail określającą typ produktu i opis.
  2. W ciągu 14 roboczych zostaniesz poinformowany o kolejnych krokach.

Reklamacja jest ważna tylko z dokumentem zakupu. Zakup można udowodnić za pomocą innych dokumentów (wyciąg bankowy, przy płatności z konta bankowego), brak dokumentu zakupu może skomplikować proces reklamacji dla konsumenta, wymiany lub zwrotu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Relacje nieuregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego, Ustawy o handlu elektronicznym, Ustawy o kontroli państwa na rynku wewnętrznym w sprawach ochrony konsumentów, Ustawy o ochronie konsumentów 634/1992 Dz.U.  z późniejszymi zmianami. Wszelkie spory wynikające z nieprzestrzegania niniejszych warunków regulują odpowiednie przepisy Kodeksu handlowego lub Kodeksu cywilnego.

Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni się z nim zgadza przed zrealizowaniem zamówienia.